مدرک میراث

نمایش 101 - 200 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
حکیمه افسرده348953072109174886452بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
خیرالنسا حاجی قاسمی348928172109171925752بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه محمود نیا348002289809176561458بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
زهرا عبیدی251168118809011800152خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
سمنبر آخوندی348000042809302278904بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
ماریه صحرا نورد لاوری343029439809101622519کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
لیلا ترت زاد-آزمون گیرنده کوخردی348990735309172571483پولک دوزی270000خودش-عبدالرحیم افکارشیوا شهابی1402-05-23مجوز مشاغل خانگی
عبدالرحیم سرومیان348000508109179647346چرم دوزی270000شیوا شهابی1402-05-22
مینا صحراپسند348024766009179487301زودوزی های الحاقی270000شیوا شهابی1402-05-18
فاطمه کمالی نسب348992655209931803865منجوق و ملیله دوزی270000210000097671299شیوا شهابی1402-05-18
نوریه بیابانگرد348969004409902930095کم دوزی27000شیوا شهابی1402-05-18
عاطفه گتاوی348013978709175214885خوس دوزی250000410000012635616میراثadmin1402-05-14
عارفه ابول پور348989141409304197851خوس دوزی270000810000012732115میراثشیوا شهابی1402-05-14
کشور ابول پور348966259809376283343پولک دوزی270000810000012635735میراثشیوا شهابی1402-05-14
رحیمه السادات موسوی348963535309179614593بافتنینورا قائد1402-05-14
فائقه ابول پور348001513109374894841خوس دوزی270000410000012635766میراثشیوا شهابی1402-05-14
هایده ابول پور348966290309398451668خوس دوزی270000510000012636008میراثشیوا شهابی1402-05-14
رخسار ابول پور348989939309175490922خوس دوزی270000910000012635723میراثشیوا شهابی1402-05-14
فاطمه گل انجم روز348006338109175228728خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-05-14
زهرا قناتی پور348929320709391058149کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
حسنیه پایندان348019385409036891567گلابتون دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه شماسنگ348990622509179620031کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه راستگو348006103609228573019بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
رقیه زارعی348019828709941274612بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
شیرین مداودلی348996658909179640992روبان دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
بدریه زارعی348010133109175218805رودوزی های الحاقیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
مریم پنهانی348006179609176254855چرم دوزی270000شیوا شهابی1402-05-10
لیلا خرم348993204809906492680خوس دوزی270000110000012750798میراثشیوا شهابی1402-05-10
کوثر ابتهاج348022325709934696893خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-05-10
شیرین صحراپسند251012922809913612404سفال گری سنتی270000شیوا شهابی1402-05-10
نازنین پیر348008403609179949379گلابتون دوزی110000012615848میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی
محمد ارزایش348002593509903080443سفالگری سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی
خدیجه الرد348945646709909818085کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه دیمر348930237009301282462خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه حسین زاده343031866109173628396بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه صداقت348000197109179470277پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه رحیمی348996704509903493622بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زینب رزم پور348014482909055743289خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
نجلا بستکی زاده348004113209170961577پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
صدریه امامی348003830109179502035کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زینب کریمی348983950109179950765قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه خرم آگاه348953096909179620014کمه دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
ریحانه صالحی348983883109179470795بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
شهناز پذیرفتگی348953251109179077751خوس دوزی610000012731922میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زینب بنام348013886109011099655کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
مریم پور ده میانی348953385209374670394بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
فائقه پایندان348014480209917866956گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
ماه ناز بنام348953288009922795162پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
بشزی منفرد348016001809178257379کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه بنام348984787309058631704پولک دوزیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زینب بنام348953349609178620073گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
نسرین حضار34898337750917364047بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زیور صحراگرد348955858809175219057خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
مریم پایمزد348000602709176464037بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
مریم راستگو348008448609362064032رودوزی های الحاقیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
منا شورکار348983869609385535194گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
سامیه عبداللهی348006392609059186921پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
مریم شاپوری348005893009393624431البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
مریم خردخورد348996792509179944278گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
منیره درویش زاده348990180009171982977البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آسیه رادو343000115309926885316کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
سلما رشیدی348024627309961099954پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
الهه درویش زاده348013296009027455358البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه پایندان348017837909176910558سازه های گچیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
آمنه لاوری نژاد343002437409174181946گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه کبیری348022104109941534361بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
آمنه لاوری نژاد343025218009961996932پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
منیره رزم پور348017361609175766107گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
کلثوم زاهدی نیا348003107209941408779پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
سمیه خارج ره348022735109029059997قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
آسیه پسند خو348015068309362075297البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
نادیه سالاری343030316809330869004گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
لیلا لاوری نژاد344120017909179641151گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
شمسی فرج348019105309176418974خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
سنا خرج348023373209178653582گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
پروین نبی زاده348005692109175078351قلاب بافی270000310000012597393میراثشیوا شهابی1402-05-09
یوسف ملائی348971781309173640252چرم دوزی27000021000001261569میراثشیوا شهابی1402-05-09
رامین فرهمند348016532109179563856سفالگری سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-09ایمانه مرادی
فاطمه رفیعی348945325509900776431پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی
صفیه افرازه348986809909174904450البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-083489868099
اسرا فرد348992221209170706931البسه محلی270000110000012615188میراثنورا قائد1402-05-08
نسیبه عباد348017065109174385984ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی- کوهیج
آمنه گهربار251024319509179957323پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی- کوهیج
خیرالنساء اندرز348991806109173976818خوس دوزی270000910000012616163میراثنورا قائد1402-04-22
خیرالنسا جریده348006426409173647566کمه دوزی2500000admin1402-04-21
پریسا348019838409035303092خوس دوزی270000admin1402-04-21
رعنا عامری348017233409920349836قلابدوزی270000نورا قائد1402-04-20
مریم توبه34801316609924894311چرم دوزی270000نورا قائد1402-04-20
فریال مندلی348013514509919613235سفال گری سنتی270000نورا قائد1402-04-20
عایشه سالمیان348023260409923644497خوس دوزی270000نورا قائد1402-04-20
سرور پنیره348994367809179645092خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-20
کوثر سالمیان348017552109913245806گلابتون دوزی270000خودش-فریدون سالمیاننورا قائد1402-04-20میراث فرهنگی-مجوز مشاغل خانگی
فیروزه پلوی348014975809911678457گلابتون دوزی270000نورا قائد1402-04-20
آمنه خماند348948401009917510964خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-20
مریم خرمن سوخته348944025009925204325خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-20
نسرین ستوده554001613009929978189کم دوزی270000شیوا شهابی1402-04-20
سعیده آبزن348011090809176994995چرم دوزی270000نورا قائد1402-04-19
پریوش یوسفی348972808/409171982050چرم دوزی270000میراثنورا قائد1402-04-19
الهه ساربانی348989944109173623156چرم دوزی270000نورا قائد1402-04-19
مریم استاد34802313730917436176خوس دوزی270000admin1402-04-19
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد