حساب تسویه نشده

نمایش 1 - 59 از 59

تاریخثبت کنندهمشتریشرحمبلغ پرداختی/خریدکاغذ مصرفیتعداد برگمبلغ دریافتیشماره تلفن
1402/11/29miladآبنار رنجبرتمدید نت250000A4-معمولی-1رو ($1,000.00)0007644323824
1402/11/10miladپسر خانم فاتحپرینت پسر خانم فاتح0A4-معمولی-2رو ($16,000.00)3912300009021714071
1402/09/15milad-پرینت 38 برگ پشت ورو پسر خانم فاتح0A4-معمولی-1رو ($980.00)0114000
1402/09/02milad-پسر خانم فاتح پرینت 30 برگ پشت ورو0A4-معمولی-1رو ($980.00)090000
1402/08/28adminآبنار-رنجبرشارژاینترنت آسیا تک0A4-معمولی-1رو ($980.00)015000009907473728
1402/08/18milad-پسر خانم فاتح 31 برگ پشت و رو0A4-معمولی-1رو ($980.00)093000
1402/08/18milad-پسر خانم فاتح پرینت سیاه سفید 38 برگ دورو0A4-معمولی-1رو ($980.00)0115000
1402/08/14شیوا شهابیبیمارستان فارابیچاپ اتیکت 16 عدد + 8 پرس کارت0A4-معمولی-1رو ($980.00)06400009028633250
1402/03/07adminخانم حسینیپرینت دو رو0A4-معمولی-2رو ($1,600.00)123600009179648623
1402/02/24adminخانم حسینیپرینت دو رو0A4-معمولی-2رو ($1,600.00)123000000000000000
1402/02/19adminشریفه پای گذارچاپ مدرک فنی گلابتون و خوس فنی حرفه ای0A4-گلاسه-115گرمی ($5,000.00)2180000
1402/02/18adminخانم فاتح-جزوه پسرشپرینت دو رو80برگ0A4-معمولی-2رو ($1,600.00)8216400009350596203
1402/02/03adminپسر خانم فاتحپرینت جزوه0A4-معمولی-2رو ($1,600.00)385700009350596203
1402/01/30adminخانم فاتح(پسر)پرینت جزوه -پسر خانم فاتح0A4-معمولی-2رو ($1,600.00)253750009350596203
1402/01/19adminخانم حسینیتا این تاریخ تعداد14 بسته و 56 برگ طلب داریم0A4-معمولی-1رو ($980.00)0000000000000
1402/01/19عبدالباسط ابراهیمی-خانم فاتحپرینت معمولی دورو 73 برگ0A4-معمولی-2رو ($1,600.00)7310950009350596203
1401/12/23adminخانم حسینیپرینت A4 دو رو 624 صفحه0A4-معمولی-2رو ($1,300.00)312009179480865
1401/11/20admin-خانم فاتحپرینت معمولی دورو 124 برگ0A4-معمولی-2رو ($1,300.00)12418600009350596203
1401/11/16admin-جاسم رمضانیهزینه صدور مدرک فنی0A4-گلاسه-115گرمی18500009176547563
1401/11/12adminشاد کاملفلش 32veraity-v804-------glax=bit32گیگ-------بندانداز3--بندانداز فلزی 2------(140-140+1+1+1+10+10)0A4-معمولی-1رو ($780.00)0009179480299
1401/10/28adminخانم فاتحپرینت دو رو36برگ+فنرزنی شماره 13(54+13)0A4-معمولی-1رو ($780.00)06700009350596203
1401/10/28adminخانم فاتحفنرزنی کتاب 2جلد شماره100A4-معمولی-1رو ($780.00)2400009350596203
1401/10/13admin-خانم فاتح-پسرپرینت A4-دو رو-48 برگ0A4-معمولی-2رو ($1,300.00)487200009350596203
1401/07/21عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیتحقیق الگوریتم خوارزمی0A4-معمولی-1رو ($1,000.00)52500009179480865
1401/07/20عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت رنگی معمولی 1 برگ0500009179480865
1401/07/13عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت خانم حسینی تا این تاریخ 4 بسته و 478 برگ0009179480865
1401/07/13عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت رنگی معمولی 1 برگ0500009179480865
1401/07/06عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 31برگ07700009179480865
1401/06/31عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 13 برگ03250009179480865
1401/06/29عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت رنگی معمولی 10500009179480865
1401/06/22عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 63 برگ015750009179648623
1401/06/19منا رشیدفاریاب سنگویهثبت نام پیش دبستانی فاریاب سنگویه 16 دانش آموز0009179480865
1401/05/27عبدالباسط ابراهیمی-باشگاه سرخ پوشان بستک (قوالی)تایپ و تنظیم قرارداد 72 ص (هر صفحه 5.000)+پرینت قرارداد بازیکنان 72 ص (هر صفحه رنگی 3.000)+پرینت کارت بازیکنان 13 ص (هر صفحه رنگی 3.000)+پرس کارت بازیکنان 35 (هر پرس 3.500)+رایت سی دی (15.000)075000009179480865
1401/05/27عبدالباسط ابراهیمی-راهساز گودهپرینت رنگی معمولی 10+پرینت معمولی یک رو 10 (توسط خطیب زاده)06000009903640704
1401/05/27عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 92 برگ023000009179480865
1401/05/20عبدالباسط ابراهیمی-راهساز گودهپرینت رنگی معمولی A3-4 برگ نقشه پل کوهیج (توسط خطیب زاده و فولاد چنگ)03600009903640704
1401/05/15adminخانم حسینیتعداد برگ مصرفی تا این تاریخ-2 بسته-453 برگه0009179648623
1401/05/11عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینی-****************پرینت معمولی دورو 40 برگ010000009179480865
1401/04/30adminخانم حسینی*******************تعداد برگ مصرفی تا این تاریخ-5 بسته-253 برگه0009179480865
1401/04/05منا رشیدخانم حسینیپرینت خانم حسینی 14 برگ پشت و رو02800009179648623
1401/04/02منا رشید-خانم حسینییک برگ معمولی پرینت رنگی0400009179648623
1401/03/29منا رشیدخانم حسینییک برگ چاپ رنگی کاغذ A40400009179648623
1401/03/29منا رشیدخانم حسینی88 برگ پرینت پشت و رو017600009179648623
1401/03/21منا رشید-خانم حسینی23 برگ پرینت پشت و رو04600009179648623
1401/03/19منا رشید-خانم حسینییک برگ کاغذ معمولی چاپ رنگی0400009179648623
1401/03/07سید جلال الدین بخشایش-هرنگرفع نشکل برد و پروگرم کردن آن050000009179470114
1401/03/07منا رشید-خانم حسینیپرینت 44 برگ پشت و رو04400009179648623
1401/03/05عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 102 برگ (ثبت چندین روز پیش)020400009179648623
1401/03/05عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 108 برگ+پرینت رنگی معمولی 1برگ022000009179648623
1401/03/01منا رشید-خانم حسینییک برگ کاغذ معمولی A4 چاپ رنگی0400009179648623
1401/03/01منا رشید-خانم حسینی104 برگ پرینت پشت و رو020800009179648623
1401/02/24منا رشید-خانم حسینی1 برگ پرینت رنگی و 13 برگ پرینت پشت و رو و کاور01700009179648623
1401/02/18منا رشیدخانم حسینیخانم حسینی پرینت 21 صفحه پشت و رو032000
1401/02/17منا رشیدخانم حسینی1 برگ چاپ رنگی خانم حسینی03500
1401/02/17منا رشیدخانم حسینی18 برگ پشت و رو خانم حسینی027000
1401/02/04عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 1402100009179648623
1401/01/27عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 43 برگ05600009179648623
1401/01/20عبدالباسط ابراهیمی-خانم حسینیپرینت معمولی دورو 52 برگ07800009179648623
1401/01/19عبدالباسط ابراهیمی- خانم حسینیپرینت معمولی دورو 94 برگ014100009179648623
تاریخثبت کنندهمشتریشرحمبلغ پرداختی/خریدکاغذ مصرفیتعداد برگمبلغ دریافتیشماره تلفن