مدرک میراث

نمایش 201 - 300 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
سکینه پشتیبان348930376809173644170حصیر بافی270000نورا قائد1402-04-19
فاطمه راه پیما348023523909172073126زیورالات سنتی270000710000012635936میراثنورا قائد1402-04-19
مریم افشار نیا348024167009303061077زیورالات سنتی270000نورا قائد1402-04-19
لیلا پشتیبان348928742809177625865رودوزی های الحاقی270000میراثنورا قائد1402-04-19
فاطمه پشتیبان348928031809170101289پولک دوزی270000میراثنورا قائد1402-04-19
زلیخا محمودی348994404609052237511خوس دوزی270000نورا قائد1402-04-19
احمد پاسلاری348980440609926634419سفال گری سنتی270000نورا قائد1402-04-19
بدریه ابامی348945726909176250429خوس دوزی270000نورا قائدتایید(قبول)1402-04-19راضیه خردجو - هرنگ
میترا مفطر348023607309172834920پولک دوزی270000نورا قائد1402-04-19
زبیده خنجی344020857509176556391رودوزی های الحاقی270000نورا قائد1402-04-19
شهناز پهلوان348945829109176467312خوس دوزی270000نورا قائد1402-04-18
مریم بیداد348021555609174980173پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
سیما پایمرد348983114409172833249زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
مریم کلانتری348000833109179649403گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
فاطمه گل احمدی348943990209173628421پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
زهره ماندگاری348991033809913915425خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
سمیه احمد نیا348002615109175750963قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
مائده خردجو348025109909039630719بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
شیرین داشنه348000703109918989534گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
فاطمه قاسمی348995884509339289656خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
هدی قاسمی348017592909014668185ملیله دوزی710000012596876میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
فاطمه گل خردجو348010565309017019962بافتنیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
مریم پیش دار348981715109176463655منجوق و ملیله11000000012597308میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
صابره آخشیخ348943889209362202484گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
زینب ملکیان251045807809172844919پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
شمسیه خسروی344108072609179646779گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
رانیه دیمر348992436309399479909خوس دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
نادیه انجمنی348000918209176464218کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
قدریه پاز348001005509170825665پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
زیبا عالی لاوری348929936109179945189ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
اسما داشنه348018998909917133172خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
راضیه جازک348018085109941408218کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
سمیه جازک348002060709904074429پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
شیرین جازک348943794209171988108کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
فاطمه آوخی348018066309034262608کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
ثریا جازک348929231609165134292کمه دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
آمنه زور348018443909911963831البسه محلیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
فاطمه داشنه348022982409215239614کمه دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
نادیه پشوتن348000867409907121206قلاب بافیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
ایمانه کلانتری348005153709981533796قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
فرزانه جعفری348943983109907902661کمه دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
فاطمه قاسمی348984599409173628346ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
فاطمه گل قاسمی348013266909179071889پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
آمنه خدادادی348996136609302068454کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
منیره بهرامی34898360730903630151البسه محلی270000خودش تحویل داده شدهadmin1402-04-17
فاطمه احمدنیا348016441209010278878گلدوزی برزیلی210000012597059میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
کلثوم ملاحی348011689209917455580خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
افسانه ایرانی348990387009033222158خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فاطمه حیات پرواک348990631409179988943کمه دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
سمیه پرواک348004867609981989082کمه دوزی410000012596446میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
مرضیه ایوبی زاده348984595109380537114پولک دوزی210000012596819میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فاطمه پرواک348017846409335960395پولک دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
آمنه تاسا343013355609924565782کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
کریمه تنگ ریز344121278909173645816کمه دوزی510000012597218میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
رقیه پیاهو348943652009179646332کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
راضیه دوزنده348015321609395879446زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فوزیه تابنده348943734909332859212پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فائزه نجینی348025189709164182128کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فاطمه گل تابنده348001963309907621380خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
عایشه فرد348009952109176463797کمه دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
خدیجه داموغی348996175709033222569کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
علیه احمدی348996192709335668320قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فاطمه نسا پیش باز348930988109175210133خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
منیره افراز348005311409391988798بافتنی410000012597206میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
امینه شاکر348943967809172810671بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
شکوریه رحیم348943600809172145505خوس دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
هادیه پایمزد348996875109906458108بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
ریحانه عالی لاوری348996397009376166297منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
عالیه بالاور348022253609028854581منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه دهدار348012950109177648562سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مرضیه پایمزد348022843709175457085بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم تاجی پور348016569909017244747سفالگریمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیره پیش باز348007990309038621219منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه کارگر348005803509028057422منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
آمنه دوزنده348011328109301453564زیور آلات سنتیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
عاطفه عبدی348996145509909033944قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه حسنی348021902009039619212گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
خیریه کلانتری348943873609176561428گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه گل احمد پور348983969209171980727گلابتون دوزی810000012596965میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
هادیه رحیم348000331109170310481گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
شیخه احمدیان348984296009170331714قلاب بافیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم شریفی348018711009179502166منجوق و ملیلهمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیره کلانتری348943853109171980180گلابتون دوزی310000012597023میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیره پایمزد348929527709171980048گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سنا خدادادی348001044109350675009بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سامیه خردجو348017423109392084622گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم تولیده34899663909925125318خوس دوزی270000admin1402-04-17
آمنه پرپور348022176909922278239خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-17
مریم پرپور348018618109919474871خوس دوزی270000610000012614882میراثشیوا شهابی1402-04-17
مریم خجی348022168809174381558خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-17
خدیجه بار348984790309177642369پولک دوزی27000021000001259649میراثشیوا شهابی1402-04-17
رحیمه خوردان کوخردی348007755209914805912خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه بشونی348014600709179383479بافتنی270000نورا قائد1402-04-17
منیره بشونی348006880409917866962بافتنی270000نورا قائد1402-04-17
فاطمه خرمن سوخته348924177009164363247کمه دوزی610000012597002میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فریماه جمع348010248409907621420بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه جم348005644109304452522کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
خدیجه به دار348012519009162786806گلابتون دوزی4100000125936میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم پایمزد348008195909335380310گلابتون دوزی510000012596398میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مرضیه شریفی348006304709961228323گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد