مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
فاطمه نبات بر343031052009961142831کم دوزی0admin1402-09-27
مینا غلامانی348016554009926194091رودوزی الحاقیخودشadminتایید(قبول)1402-09-13خوشابیسامانه جدید مج.ز مشاغل خانگی ثبت شد
عاطفه فعله کار348002420309173628190miladتایید(قبول)1402-08-15کوخردی
عذرا ساروند251139510109017470019300000miladتایید(قبول)1402-08-15کوخردی
یاسمین فتویه زاد472160303709178082990رودوزیهای الحاقی270000admin1402-06-30این مدرک سامانه جدید آذرماه ثبت و مجدد برای پست ارسال شد -همچنین پیام رمجی به متقاضی نشان داده شد
راضیه مرتصوی348006123009929752537خوس دوزی270000دانلود شدمیراثadmin1402-06-07
فرخنده عبادی348004695909174652042البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-07سید ابراهیم کوخردی
صدریه شمسائی348004999009913511471کم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05سید ابراهیم کوخردی
منیره غنی زاده554991923009178626136کم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05سید ابراهیم کوخردی
افسانه غنی زاده348991684009179025731کم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05سید ابراهیم کوخردی
فرشته رزم پور348018616509055743289خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فرشته رشید زاد348993996409308778731بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
سمیه قنبری348014650309170088012بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه خوبان زاد348013726109926748097گلدوزی برزیلیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه رضا کارافشان348953150709037466084خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فائقه دیجور343017261609052590136گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
بنفشه باقر زاده348017944409015633593خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
سمیره افراشته348993776709919620317البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
مریم نوری پور348016859009302861493بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
ساره خارج رو348001046609171987487البسه محلیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه برزگران348023690109178626082بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه صحرانورد348996849209397124794خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
زهره عبدی348011973509365171256پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
مریم شماسنگ348996923509179620882خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فرزانه شرفی348010977209398127450بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
علیه شرفی348991799509372017499خوس دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فرشته احمدی348003397309175242034بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
هما میرزایی348006532509178598433منجوق و ملیلهمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
مریم محمد پور348023285109379068295سازه های گچیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
وحیده لاورزیری348000760009171981370رودوزی هال الحاقیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31سید ابراهیم کوخردی
فاطمه بی باک343028687509371368876گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30سید ابراهیم کوخردی
لیلا بدخشان348991733209170926376پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30سید ابراهیم کوخردی
زینب علی پور348980942409931629532رودوزی های الحاقیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30سید ابراهیم کوخردی
زینب حسینی348961679009179379450خوس دوزی3489616790میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-29سید ابراهیم کوخردی
آنیه احمدزاده348010742709179495945رودوزی الحاقی0admin1402-05-28
فاطمه محمدیان47106796490905443086بافتنی270000admin1402-05-28
بطول رحیمی348996712709179640075قالی بافیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
شکوفه نوری پور348996866209362075830بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
بدریه نیکو نژاد348002521809173646977البسه محلی510000012731938میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
رقیه دامک344084316509179474760خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
صدیقه خاتوله348010548309390372493پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
خدیجه احمد زاده348929399109177644322بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه مومن نژاد348013158109175766269خوس دوزی910000012731913میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه راستگو348996874309179179316بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مهناز خدمتگر348022308709914410192خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مینا نوری پور348002104209176251975پولک دوزی310000012731893میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
خیرالنسا کم نام348953406909337645647پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه تیرگوچی348010267009164593242خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
نعیمه کارافشان348005802709016265996بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مهناز ابروفراخ348025427609301327050پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
زکیه شرفی348003863809337932132خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
نرگس ابروفراخ348953130209337647281بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
عصمت احمدنیا348960453909331627382خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
ریحانه احمدی348953192209910873701البسه محلیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
آمنه میرزایی348001451809170080725بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه دوزندگان348996975809175076265چرم دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
آمنه فرج348015583909901646397خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
زیبا شماسنگ3480996922709172863673گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
صفا فاقد348025769009384928501گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مرم محمدی پور348020407409056607581پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مریم رزم پور348023770309360860539پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مریم خرج348953046209175767021گلابتون دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
گل اندام ملک دار348948662509014668251گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فوزیه دالان جو348006750609170347260گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فخریه بارکار348996680509176825994پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه رفیعی348005089109941398717خوس دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
لطیفه لاورزیری348012273609941429727خوس دوزیداریوش شزفیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگمجوز مشاغل خانگی
هدی یاس348005646609362074245منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مرضیه مداودلی348996758509307075312قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
سمیرا زینل پور250035172609176502356خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
نسرین خرم348006713109383716688خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
ناهید کداب348996755009399172265گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
طیبه راستگو348996718609385182089منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
آرزو حم زاده348994796709304726296منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
صفیه عبدالواحدی348022406709172098890خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه لمزانی نژاد348990390009175076246کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
جمیله جعفری348991558509164265631خوس دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
عایشه زارعی348953087109179471805البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
مریم سعادتی نیا348018072809391493903خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
هانیه پایندان3480249931009172071023پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فوزیه زارعی348983379109394714656رودوزی های الحاقیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
لیلا زارعی348996815809389711106البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
شیرین قناتی پور348020827409941458298ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
مریم شماسنگ348996812309164359934خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
شیما خارج رو348012802509303784024منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
عصمت راک348953079909925012546پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
مرضیه خوشه چین348996775509304181914پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
زرافشان آهنج348982523309179587848پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
زیبا نردبر348952686409918341711پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
گوهر دستی348001562109336832050پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه دستی348007741209164450862قالی بافیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فهیمه کداب3489532775سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
محبوبه کداب348984738509059290264بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
مریم نوراللهی زاده348993388509337621327خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
ماه بان صحرانورد348990399409337621327خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه تهروئی348023410009917866989بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه محمدی348981873309177640855پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
انسیه اسماعیلی348003341509178593852منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه محمدی348982019309173645517البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
مریم رنجروزی348928341409179944982پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد