مدرک میراث

نمایش 1,301 - 1,349 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
فائقه پایندان348014480209917866956گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
ناهید کداب348996755009399172265گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
صفا فاقد348025769009384928501گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه خوبان زاد348013726109926748097گلدوزی برزیلیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه رشید348009094109936331645گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-09فاطمه رنجبران
زینب خلوص بر348006703409906470275گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-09سمیره نوردی مرد
شهلا عبدالهی251206043809179646728گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-17سمیره نوردی مرد
عیسی مباشری348938343509306530155گلیم بافی200000شیوا شهابی1402-03-27
فاطمه حسینی348928507709173623230گلیم بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
امید احمدی348012744409172857601گلیم بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
ابراهیم حسینی348984260109175228412گلیم بافی200000710000092478436شیوا شهابیتایید(قبول)1402-04-03ایمانه مرادی
فهیمه ملک زاده348012511509904410511لباس اقوام200000310000092468783adminتایید(قبول)1402-03-04فاطمه خوشبخت
فرشته پیشه ورپور348011056809178621257لباس اقوام200000تایید(قبول)1402-03-07ایمانه مرادی
رجاء عقیلی نژاد348020779009941787955لباس اقوام250000710000095640296میراثadminتایید(قبول)1402-03-21فاطمه خوشبخت
نصرت رحیمی348000097509177594511لباس اقوام200000-1میراثشیوا شهابی1402-03-28
فاطمه رحیمی348964413109174663015لباس محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27فاطمه خوشبخت
لطیفه راحت جو3489416372409306863724لباس محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
فاطمه گل راستگو348952987109175459705معرق شیشه200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-04-04ایمانه مرادی
مهلا بشخشم5540138120ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
مرضیه جمالی348007002709903289132ملیله دوزی200000خودش- محمد مصلحیadmin1402-04-04در سامانه جدید مجوز مشاغل خانگی ثبت شد
فاطمه قاسمی348984599409173628346ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
زیبا عالی لاوری348929936109179945189ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
هدی قاسمی348017592909014668185ملیله دوزی710000012596876میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
نسیبه عباد348017065109174385984ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی- کوهیج
شیرین قناتی پور348020827409941458298ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
زیبا لاوری نژاد343030767809929891060منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
خیرالنسا یوسفی348022251109386123696منجوق و ملیله610000012731692میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم شریفی348018711009179502166منجوق و ملیلهمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه کارگر348005803509028057422منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیره پیش باز348007990309038621219منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
عالیه بالاور348022253609028854581منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
ریحانه عالی لاوری348996397009376166297منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم پیش دار348981715109176463655منجوق و ملیله11000000012597308میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
انسیه اسماعیلی348003341509178593852منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
شیما خارج رو348012802509303784024منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
آرزو حم زاده348994796709304726296منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
طیبه راستگو348996718609385182089منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
هدی یاس348005646609362074245منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
هما میرزایی348006532509178598433منجوق و ملیلهمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه کمالی نسب348992655209931803865منجوق و ملیله دوزی270000210000097671299شیوا شهابی1402-05-18
فاطمه علی پور348015530809175260059نقاشی روی چوب250000910000012605203میراثadminتایید(قبول)1402-03-17سمیره نوردی مرد
منور علی پور348989288709179471753نوار بافی250000210000091564259adminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
زینب علی پور348002513709174291868نوار بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
مریم روزده348956560609160013072نوار بافی (شک بافی)200000شیوا شهابی1402-04-03
زیبا علی زاده251045863909172820763نوار بافی (شک بافی)2000000410000012596856میراثشیوا شهابی1402-04-03
بدریه پاسلاری348008088109176922665نوار بافی(شک بافی)250000810000093066655میراثadminتایید(قبول)1402-03-10فاطمه خوشبخت
عاطفه رئیسی348012642109917106783نواربافی250000310000012635803میراثadminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
فوزیه منفرد3480062889109941370353نواربافی (شکبافی)250000admin1402-03-18
سامیه خلیلی348005250909926853018نورار بافی (شک بافی)200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-28ایمانه مرادی
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد