مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
سامیه خلیلی348005250909926853018نورار بافی (شک بافی)200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-28ایمانه مرادی
فوزیه منفرد3480062889109941370353نواربافی (شکبافی)250000admin1402-03-18
عاطفه رئیسی348012642109917106783نواربافی250000310000012635803میراثadminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
بدریه پاسلاری348008088109176922665نوار بافی(شک بافی)250000810000093066655میراثadminتایید(قبول)1402-03-10فاطمه خوشبخت
مریم روزده348956560609160013072نوار بافی (شک بافی)200000شیوا شهابی1402-04-03
زیبا علی زاده251045863909172820763نوار بافی (شک بافی)2000000410000012596856میراثشیوا شهابی1402-04-03
منور علی پور348989288709179471753نوار بافی250000210000091564259adminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
زینب علی پور348002513709174291868نوار بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
فاطمه علی پور348015530809175260059نقاشی روی چوب250000910000012605203میراثadminتایید(قبول)1402-03-17سمیره نوردی مرد
فاطمه کمالی نسب348992655209931803865منجوق و ملیله دوزی270000210000097671299شیوا شهابی1402-05-18
زیبا لاوری نژاد343030767809929891060منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
خیرالنسا یوسفی348022251109386123696منجوق و ملیله610000012731692میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم شریفی348018711009179502166منجوق و ملیلهمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه کارگر348005803509028057422منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیره پیش باز348007990309038621219منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
عالیه بالاور348022253609028854581منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
ریحانه عالی لاوری348996397009376166297منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مریم پیش دار348981715109176463655منجوق و ملیله11000000012597308میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
انسیه اسماعیلی348003341509178593852منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
شیما خارج رو348012802509303784024منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
آرزو حم زاده348994796709304726296منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
طیبه راستگو348996718609385182089منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
هدی یاس348005646609362074245منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
هما میرزایی348006532509178598433منجوق و ملیلهمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
مهلا بشخشم5540138120ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
مرضیه جمالی348007002709903289132ملیله دوزی200000خودش- محمد مصلحیadmin1402-04-04در سامانه جدید مجوز مشاغل خانگی ثبت شد
فاطمه قاسمی348984599409173628346ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
زیبا عالی لاوری348929936109179945189ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
هدی قاسمی348017592909014668185ملیله دوزی710000012596876میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
نسیبه عباد348017065109174385984ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی- کوهیج
شیرین قناتی پور348020827409941458298ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه گل راستگو348952987109175459705معرق شیشه200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-04-04ایمانه مرادی
فاطمه رحیمی348964413109174663015لباس محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27فاطمه خوشبخت
لطیفه راحت جو3489416372409306863724لباس محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
فهیمه ملک زاده348012511509904410511لباس اقوام200000310000092468783adminتایید(قبول)1402-03-04فاطمه خوشبخت
فرشته پیشه ورپور348011056809178621257لباس اقوام200000تایید(قبول)1402-03-07ایمانه مرادی
رجاء عقیلی نژاد348020779009941787955لباس اقوام250000710000095640296میراثadminتایید(قبول)1402-03-21فاطمه خوشبخت
نصرت رحیمی348000097509177594511لباس اقوام200000-1میراثشیوا شهابی1402-03-28
فاطمه رشید348009094109936331645گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-09فاطمه رنجبران
زینب خلوص بر348006703409906470275گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-09سمیره نوردی مرد
شهلا عبدالهی251206043809179646728گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-17سمیره نوردی مرد
عیسی مباشری348938343509306530155گلیم بافی200000شیوا شهابی1402-03-27
فاطمه حسینی348928507709173623230گلیم بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
امید احمدی348012744409172857601گلیم بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
ابراهیم حسینی348984260109175228412گلیم بافی200000710000092478436شیوا شهابیتایید(قبول)1402-04-03ایمانه مرادی
فاطمه زارعی348010721409981480501گلدوزی برزیلیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی-کوخرد
منور تابنده348944020109388049966گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
راحله تابنده348991827409178622510گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه حسنی348021902009039619212گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه احمدنیا348016441209010278878گلدوزی برزیلی210000012597059میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
شیرین داشنه348000703109918989534گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
مریم کلانتری348000833109179649403گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
مریم خردخورد348996792509179944278گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
منا شورکار348983869609385535194گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زینب بنام348953349609178620073گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
فائقه پایندان348014480209917866956گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
ناهید کداب348996755009399172265گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
صفا فاقد348025769009384928501گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه خوبان زاد348013726109926748097گلدوزی برزیلیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
لیلا خورشیدی348014141209920148598گلدوزی250000810000093061715adminتایید(قبول)1402-03-04رحیمه درویشی
لطیفه نجیب پور348016453609051196183گلدوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
مینا نجیب پور348025129309059703670گلدوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
کلثوم رحمان پور348009575509050736079گلدوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-16صفیه یوسفی
فاطمه فرسودی348005965109170950146گلابتون دوزی200000شیوا شهابی1402-03-07
حفصه رحمانی348012809209175493707گلابتون دوزی200000تایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
فاطمه خلیلی348023304109935778113گلابتون دوزی2500000adminتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
فاطمه علی پور348967920209179482116گلابتون دوزی250000adminتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
مریم ابدی348001234509922555033گلابتون دوزی200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
آمنه پورشهاب348928865309908072177گلابتون دوزی200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
الهام محمدی348014035109910393123گلابتون دوزی200000710000012615146میراثشیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
منصوره رئیسی348967900809102781369گلابتون دوزی250000خودشتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفیمجوز مشاغل خانگی
منیره رئیسی348989284409172844525گلابتون دوزی250000تایید(قبول)1402-03-08ایمانه مرادی
فرزانه رئیسی348019761209936054950گلابتون دوزی250000تایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
فاطمه نامی348989851609904715571گلابتون دوزی2500001402-03-08
فریده خلیلی348001674109174571957گلابتون دوزی250000تایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
مریم ابراهمی348005546109178620135گلابتون دوزی250000تایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
مریم عیسی نژاد348003832809175243988گلابتون دوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-08ایمانه مرادی
گل اندام خوبان زاده348935673109179625141گلابتون دوزی250000adminتایید(قبول)1402-03-09رحیمه درویشی
نادره اسدی34898932709170703018گلابتون دوزی250000admin1402-03-09
بلقیس آزاد348954427709176523277گلابتون دوزی250000adminتایید(قبول)1402-03-09صفیه یوسفی
هاجر باقری348997205809175841766گلابتون دوزی250000admin1402-03-09
عایشه رزاقیان348944052809179647943گلابتون دوزی250000admin1402-03-10
بدریه نژادلشتغانی554012029909175565753گلابتون دوزی250000adminتایید(قبول)1402-03-10صفیه یوسفی
معصومه شریفی348008086309176560981گلابتون دوزی250000810000012596635میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-03-13صفیه یوسفی
اشرف غلامی348965837109904441379گلابتون دوزی250000710000092874606میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-03-13صفیه یوسفی
زینب رئیسی348998090509199846980گلابتون دوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-16ایمانه مرادی
سامیه صمدپور348957413309936467468گلابتون دوزی250000110000092467528میراثتایید(قبول)1402-03-16فاطمه خوشبخت
زینب ایمانی348964282109170776065گلابتون دوزی250000510000012596658میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-03-16فاطمه خوشبخت
حمیرا نوازی348016296709054426021گلابتون دوزی250000210000012605239میراثadminتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
سحر راد348010326109910402505گلابتون دوزی250000میراثadminتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
فاطمه رهنما348991234909178892779گلابتون دوزی250000510000012616318میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
عایشه فرامرزی348945703109179620219گلابتون دوزی250000نورا قائد1402-03-17
مهربان رهنما348990118509339876282گلابتون دوزی250000510000012597148میراثadminتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
زینب نژادلشتغانی554001833809164182649گلابتون دوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
ثریا رئیسی348993771609179954485گلابتون دوزی50000میراثadminتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
صنم پور حسن348945676909162732303گلابتون دوزی210000012732329میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27صفیه یوسفی
نفیسه زیورانی3480032840209179931222گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27صفیه یوسفی
رعنا پاروت343037544409020170295گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27صفیه یوسفی
مریم توسنگ348973767909179482481گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
رقیه بارجان348011682509175929698گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد