لیست کار

لیست کار

بخش
YYYY slash MM slash DD

نمایش 1 - 25 از 28

بخشساخته شده توسط (کاربر)تاریخ تحویلمتن نوشته
خدماتadmin

یادآوری استخدامی آموزش و پرورش
09035450771
09170346110
حلیمه رنجبر

خدماتعبدالباسط ابراهیمی1401/11/18

پرینت معمولی دورو
خانم فاتح
داخل دانلود سیستم خدمات

خدماتadmin

یاد آوری
سامانه غیر حضوری
زمان ثبت نام غیر حضوری پیام نور
09175093060

خدماتنورا قائد

یاداوری سامانه گلستان ورودی بهمن 09179471723 خالقی

خدماتنورا قائد

یاداوری سامانه گلستان ورودی بهمن 09918444721

خدماتadmin

09907625276
ایرانخودرو
ثبت نام ماشین

خدماتadmin

09173649945
ثبت غیر حضوری پیام نور
اطلاع رسانی شود

خدماتadmin1401/10/06

ثبت نام ارشد -فراگیر
09179946630

آخر بهمن قراره بیاد

خدماتشیوا شهابی1401/10/20

ارشد رزوی 100
یادآوری شود
09177979755

admin

شماره آزمون گیرنده صنایع دستی
09179647899

https://tek.mcls.gov.ir/
ثبت شود

امیر حسین بهزاد

تاییدیه تحصیلی اقای زارعی مدارک واتساپ فرستادن

امیر حسین بهزاد1401/10/06

تغییر pdf صفحات 3 الی 11 پاک بشن فهرست هم تغییر کنه

خدماتadmin1401/10/06

سهام عدالت
امینا
09179931147

امیر حسین بهزاد1401/10/07

تحقیق

امیر حسین بهزاد1401/10/08

ثبت نام مسکن ملی

شخصیadmin1401/09/13

بخش تعمیرات
لپ تاپ رهروتعمیرشد
بررسی تحویل گیرندگی مشتری
کد5509

شخصیadmin1401/09/10

طراحی چکلیست هفتگی و ماهانه کار

admin1401/09/10

بازدید دوره ای سایت J17
.IRJ3684
J3684.COM
JAHANGIRIEH.COM

شخصیadmin1401/09/12

آمار فنر -فنرکشی

شخصیadmin1401/09/09

ثبت فاکتور

شخصیadmin1401/09/10

حسابرسی کارکنان

شخصیadmin1401/09/08

پیگیری ثبت نام مدارک میراث

شخصیadmin1401/09/07

ثبت نام معصومه حسن لو

خدماتadmin1401/08/28

اخذ گزارش فقط از تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ امکان پذير است

اطلاعیه دانشگاه پیام نور

خدماتadmin1401/08/28

بررسی وضیعت مدارک میراث فرهنگی

بخشساخته شده توسط (کاربر)تاریخ تحویلمتن نوشته