مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
سعیده تورنگ348010633109172008500سفال310000097669413سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-26سمیره نوردی مرد
حوا ذوالفقاری348007871009900541103زیور آلات سنتی610000012750882میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27ایمانه مرادی
رقیه لاورزیری344062820509176916971کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
آمنه خوشابی348992832609395853317خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
محدثه زیورانی348025340709172106826گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
ثریا حبیب زاده344045795809171987065چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
فاطمه باقری348025274509172301228سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
فاطمه کهن348008863509172894749زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31رحیمه درویشی
نازیلا منصوری348989263109179602575زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
زیبا امینی554983689009174573947زری بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
سرو ناز عید روز515943339209926297697خوس دوزی210000012514319سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-03ایمانه مرادی
نوریه حسن پور348011417209179649199زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی
هادیه رحیم348000331109170310481گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
افسانه ایرانی348990387009033222158خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
زهره ماندگاری348991033809913915425خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
نسرین حضار34898337750917364047بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
زهرا قناتی پور348929320709391058149کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
زرافشان آهنج348982523309179587848پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه دوزندگان348996975809175076265چرم دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
مریم شماسنگ348996923509179620882خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
بهناز بهزاد34823200709179620900قلاب بافیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-26ایمانه مرادی
سمر بهروزی348014889109177644258زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27ایمانه مرادی
فاطمه گل علی زاده348956607609900470613کم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
الهام ملائی348011344309179187427زیور آلات سنتیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
زبیده زیورانی3488961095409173649112گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
نوریه محمودی348984267709173627370گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
سوسن فاتح348002411409177643779سفالگریمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
فاطمه مباشری348001445309171647148پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31فاطمه خوشبخت
میثم ایرانمنش348015548009921301150زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
فاطمه عبداللهی348003957109173644340تل سازیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-01ایمانه مرادی
بنفشه ریحانی348018724209389214269رودوزی هال الحاقی310000012510263سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-04ایمانه مرادی
سعادت السادات بخشایش348003593009179480865-1admin1401-08-02
رقیه پیاهو348943652009179646332کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
مریم پیش دار348981715109176463655منجوق و ملیله11000000012597308میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
لیلا اسماعیلی339155255709170333485گلابتون310000089150273adminتایید(قبول)1402-02-13صفیه یوسفی
مریم خردخورد348996792509179944278گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
ماه بان صحرانورد348990399409337621327خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
گل اندام ملک دار348948662509014668251گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه بی باک343028687509371368876گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30سید ابراهیم کوخردی
عایشه چاله چب34801813709382128514قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27ایمانه مرادی
فاطمه ترکی348972211609176536843چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27فریبا تورنگ
نازنین بهرامی3489883667خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
مینا احمدی348006207509172854512خوس دوزی010000012731771میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
فریبا خورمک348005801909904582570چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31فریبا تورنگ
مریم دست بر سر348005700409038415225پولک دوزی510000012615258میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31فاطمه خوشبخت
علیه پاسالاری348021929209907573405زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
شهربان خوشبخت348967927109179489206کمه زنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
یوسف منفرد نیا348998054909179620264حصیر بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-01ایمانه مرادی
سعیده فاتحی نژاد348020552609170961829خوس دوزیadmin1402-04-04
فاطمه جهانی گروه302031791609034317278-1admin1401-10-11
علیه احمدی348996192709335668320قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
بی بی فاطمه حسینی348988730109179951985-1نورا قائد1401-11-08
زیبا عالی لاوری348929936109179945189ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
مینا امینی348014626009172879348نورا قائد1401-11-11
زمزم پنیره348984212109037406448-1نورا قائد1401-12-01
فاطمه کبیری348022104109941534361بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه دیمر348930237009301282462خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
خیرالنسا حاجی قاسمی348928172109171925752بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
سمیرا زینل پور250035172609176502356خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
شکوفه نوری پور348996866209362075830بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
نوریه پازریان348005715209389408031خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27رحیمه درویشی
محمد احمد نیا348013602809304727030سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
سعیده پورعلی348019005709056787355چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28فریبا تورنگ
ادریه حسن نیا348994391009175754143کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
زینب داشته348019474509928206908چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
پویا محمود پور348024008909179912558سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
زینب فروهری348021020109160721080زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31رحیمه درویشی
شریفه خلیلی348989582709179648693کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
فهیمه حبیبی348012654509922926623گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-01ایمانه مرادی
صلاح الدین عباس نیا348971258709173640363خراطی چوبشیوا شهابیتایید(قبول)1402-04-12ایمانه مرادی
سمیه مهدر348010455109924453886-1نورا قائد1401-07-19
عاطفه رحیم348002200609178621034رودوزی های الحاقیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
هانیه کرک348021116109398628388-1admin1401-10-11
عالیه بالاور348022253609028854581منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
صدیقه صحرامنش348008860009905997849-1نورا قائد1401-11-08
آمنه زور348018443909911963831البسه محلیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
سنا مدنی پور348014419509903640710-1نورا قائد1401-11-11
لیلا لاوری نژاد344120017909179641151گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
زینب کریمی348983950109179950765قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
جمیله جعفری348991558509164265631خوس دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
مهناز خدمتگر348022308709914410192خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
سمیه قنبری348014650309170088012بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
آمنه عدلی زاده34895741409053839989خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-26سمیره نوردی مرد
نسرین احمدی فرد348003782809044342060سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
مریم توسنگ348973767909179482481گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
فروغ ساربانی348007485509013731649چرم دوزی09013731649سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28فریبا تورنگ
فاطمه شریفی348012438009919374080خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
نوریه آروند348012850509393446014کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
آدینه حبشی نژاد348984387809173647237چرم دوزی310000012511243سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
عبدالکریم یوسفی348003448909031214721سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
سامیه رفیعی348989245309179620597زیور آلات سنتی410000012635556میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31رحیمه درویشی
فاطمه فردین338019470009164264369گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
زهره نیکان338039595109334800199-1admin1401-05-11
حوا خدیر348954699709906842505-1admin1401-07-16
زیبا لاوری نژاد343030767809929891060منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
عاطفه عبدی348996145509909033944قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
پریسا تلخانی348008422209903109261-1نورا قائد1401-11-08
آمنه خدادادی348996136609302068454کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
سوسن جمالی348017626709933621472-1نورا قائد1401-11-10
مریم بیداد348021555609174980173پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد