مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
پریسا تجویدی0053012941091719819130adminتایید(قبول)1402-03-05ایمانه مرادی
فرنگیس احمدیان0251147129909171993034رودوزی الحاقی250000110000012596478میراثadminتایید(قبول)1402-03-16صفیه یوسفی
ثریا رئیسی0348993771609179954485بدون پرونده -مشکل دارد-پرونده مربوط به سال1401 و تولید انفرادی می باشد-نیاز به مدارک جدید و رسید ثبت نام قبل150000عبدالنور عبدی با توجه به درخواست خودشان درخواست مجدد صدار شد و این پرونده مختومه گردید.نورا قائدتایید(قبول)1401-11-12صفیه یوسفی
فریبا رایتی1348008017009170295447خودشنورا قائد1401-07-20
زهره احمدی چنارفاریابی228125256609170926080-1admin1401-07-13
مرجان بیات نیا228199054009903852818120000-1admin1401-10-20
سحر جاویدپور2283706726091094514901200000-1admin1401-10-30
فاطمه پیش بار228387001109920402482رودوزی الحاقی250000adminتایید(قبول)1402-03-17صفیه یوسفی
فریده شجاعی229202212509171982102150000adminتایید(قبول)1402-02-22ایمانه مرادی
نادره آزاد229848769309173627173زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
رضوان ولی پور229858596209917050261120000810000072737005خودشمنا رشید1401-05-09فنی حرفه ای - یوسف محمودی
لهراسب شکرزاده244000586109174414679سفالگری سنتی270000میراثشیوا شهابی1402-04-13
محمد جواد پور زاد245225917909900352319چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
طاهره رحمانیان247088036150000-1منا رشید1401-04-23
سمیرا زینل پور250035172609176502356خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
سامیه حسین پور250036686309174474064گلابتون دوزی200000شیوا شهابی1402-03-30
زینب ساجدی250051179009175260421زیورآلات سنتی2000000شیوا شهابی1402-03-30
شیرین صحراپسند251012922809913612404سفال گری سنتی270000شیوا شهابی1402-05-10
آمنه گهربار251024319509179957323پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی- کوهیج
مریم عبدالهی251026214909179950824چرم دوزی250000610000093468642نورا قائدتایید(قبول)1402-03-16فریبا تورنگ
منتها غلامیان251031754709035701339150000adminتایید(قبول)1402-02-22ایمانه مرادی
سودابه داوطلب251034042509397954995120000010000010536201حیدر آقاهبیدیعبدالباسط ابراهیمی1401-06-02
زینب ملکیان251045807809172844919پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
زیبا علی زاده251045863909172820763نوار بافی (شک بافی)2000000410000012596856میراثشیوا شهابی1402-04-03
عذرا ساروند251139510109017470019300000miladتایید(قبول)1402-08-15کوخردی
سیده فاطمه قتالی251148960009174053973قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
سکینه طیبات251153478909179646991150000-1نورا قائد1401-11-12
زهرا عبیدی251168118809011800152خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
شهلا هوشیاری251186479709396333058120000210000083280499امید احمدیadmin1401-10-20
اسما راست بود251195687109399875006کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
شهلا عبدالهی251206043809179646728گلیم بافی250000adminتایید(قبول)1402-03-17سمیره نوردی مرد
ایمان اسدپور2560018004091719822491200000-1admin1401-10-20
فاطمه بهروز256034289809172521570سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
ساره جمالی فر257180508809170776062بافته های داری و غیر داری(گلیم بافی)2500000نورا قائد1402-03-08
فاطمه جهانی گروه302031791609034317278-1admin1401-10-11
رضا لورگی پور303130503509132499354-1-مجوزها تاییدadmin1401-10-11
زهره نیکان338/039595109334800199120000-1منا رشید1401-04-23
فاطمه فردین338019470009164264369گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
زهره نیکان338039595109334800199-1admin1401-05-11
سنا باغی338049061109380494264زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
سید محمد شعیب حسین زاده339057564209171980016صنایع دستی فلزی (زیور آلات سنتی )200000میراثشیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-07ایمانه مرادی
لیلا اسماعیلی339155255709170333485گلابتون310000089150273adminتایید(قبول)1402-02-13صفیه یوسفی
ساناز باغی339241726209173622768زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
مهر انگیز اسفند پور339260831909917105205کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
آسیه رادو343000115309926885316کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه لاوری نژاد343002437409174181946گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه کورانی343002707109179624297200000adminتایید(قبول)1402-02-22فریبا تورنگ
لیلا پاسالاری343003680109374665759قالی بافیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27ایمانه مرادی
فوزیه زارعی343006712109174892328150000410000012596576میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-02-23راضیه خردجو -
فاطمه زمزم نژاد343006748009056262410چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
فرشته کورانی34301096550917764900720000adminتایید(قبول)1402-03-05ایمانه مرادی
ژیلا پاسالاری343011093909904715475گلابتون110000012663298میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27ایمانه مرادی
آمنه تاسا343013355609924565782کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فائقه دیجور343017261609052590136گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
مریم شجاعی343019495409033222465سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
فاطمه خواستار343020686309916234675زیورآلات سنتی200000میراثشیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-28ایمانه مرادی
عایشه زارعی343023125609172330165خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی-کوخرد
آمنه لاوری نژاد343025218009961996932پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه بی باک343028687509371368876گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-30سید ابراهیم کوخردی
ماریه صحرا نورد لاوری343029439809101622519کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
نادیه سالاری343030316809330869004گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
زیبا لاوری نژاد343030767809929891060منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه نبات بر343031052009961142831کم دوزی0admin1402-09-27
فاطمه حسین زاده343031866109173628396بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
رعنا پاروت343037544409020170295گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27صفیه یوسفی
حوا حسن نیاکان344013086109373640722سفالگریمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
زینب راک344013131909176944187رودوزی الحاقی250000710000091891356adminتایید(قبول)1402-03-28فاطمه خوشبخت
زینب محر344013858509179959968رودوزی الحاقی250000710000091593486admin1402-03-24
فوزیه موذنی344014697909171986955120000-1عبدالباسط ابراهیمی1401-06-02
زبیده خنجی344020857509176556391رودوزی های الحاقی270000نورا قائد1402-04-19
ثریا حبیب زاده344045795809171987065چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
منیره پایمرد344048052609170920916200000adminتایید(قبول)1402-03-06فریبا تورنگ
مریم جلفائی سوروئی344053543609179641280رودوزی الحاقی2500006100000125972323440535436adminتایید(قبول)1402-02-22صفیه یوسفی
حلیمه جلفانی سورویی344053594009175079280خوس دوزی2500001402-03-23
رقیه لاورزیری344062820509176916971کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
فایقه پشت پری344063336509175467717گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
رقیه دامک344084316509179474760خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
شمسیه خسروی344108072609179646779گلابتون دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
جاسم سلیمان344114182209179954678150000admin1402-02-22
سلیمه کورانی344115763109900724919150000admin1402-02-22
فاطمه داشته344117616209179640147رودوزی های الحاقیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی-کوخرد
لیلا لاوری نژاد344120017909179641151گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
کریمه تنگ ریز344121278909173645816کمه دوزی510000012597218میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
رعنا باروت3443037544409170694379گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
نسرین شهریاری346995778909170689699سوزن دوزی810000012510045میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
فریال آژینه348000038109179649821سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
سمنبر آخوندی348000042809302278904بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
رابعه یوسفی348000059909397624909-1نورا قائد1401-07-19
نصرت رحیمی348000097509177594511لباس اقوام200000-1میراثشیوا شهابی1402-03-28
زیبا فروزان348000106809015040089خوس دوزی200000710000012635446میراثشیوا شهابی1402-03-21
عادل صفری3480001110109172881922چرم دوزی25000admin1402-03-18
خدیجه دسترنج34800011570991199384070000-1منا رشید1401-04-23خنجی- میراث
آمنه چشم پوشان348000120309362452504رودوزی های الحاقی (پولک دوزی)250000910000012596843میراثشیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
فاطمه پرنور348000177709175470676250000adminتایید(قبول)1402-03-02ایمانه مرادی
آمنه صداقت348000197109179470277پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
یوسف بزم348000278109171993001سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
منیره آمنه زاد348000302809962050364قلاب بافی270000010000012614841میراثشیوا شهابی1402-04-04
هادیه رحیم348000331109170310481گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیره رایت348000433409174087358چرم دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
عایشه گوچیان زاده348000457109179620942-1عبدالرحیم تهروییadmin1402-02-19
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد