مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
طاهره رحمانیان247088036150000-1منا رشید1401-04-23
کنیز آهن جانی3489725001-1نورا قائد1401-07-19
سمیره آهنین جان3489549041-1admin1401-10-11
مهلا بشخشم5540138120ملیله دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
نازنین بهرامی3489883667خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
نوریه لاورزیری3480088589خوس دوزی310000012750903میراثadmin1402-04-04
فهیمه کداب3489532775سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
فاطمه جمالی348990379103035438881200000adminتایید(قبول)1402-03-06رحیمه درویشی
طیبه دامن خشک34899588100764432368420510000010192748یوسف محمدیانadmin1401-07-13
لیلا کوشه3489574362076443735060-1admin1401-05-11
زیبا چهرزاد348003170609010166550200000adminتایید(قبول)1402-03-02صفیه یوسفی
فاطمه احمدنیا348016441209010278878گلدوزی برزیلی210000012597059میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
زینب خوش348008921609010565563100000210000072073369رنجبرانمنا رشید1401-05-01
زینب بنام348013886109011099655کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
حواء پدیدار348007693909011213776خوس دوزی250000خودش-09170346096 شماره تحویل گیرندهadminتایید(قبول)1402-03-08رحیمه درویشیسامانه جدید مشاغل خانگی-طبق دستور معاونت میراث خانم رمجی
زهرا عبیدی251168118809011800152خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
اسماء دهباشی34898986310901230753چرم دوزی250000310000012616013میراثadminتایید(قبول)1402-03-17فریبا تورنگ
فاطمه ایام348009005209012384134خوس دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
فرزانه جعفرپور348008978109012571023100000210000072082479رنجبرانمنا رشید1401-05-01
الهام باقری348014120109012571092-1admin1401-10-11
فریده احمدی348002673709013347200کمه دوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-16صفیه یوسفی
فروغ ساربانی348007485509013731649چرم دوزی09013731649سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28فریبا تورنگ
قدریه الهی348984399109014127195200000310000012513793نورا قائدتایید(قبول)1402-03-04فریبا تورنگ
میمونه حسنیاکان348950312009014381047سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
صبریه خردجو348943661109014668181120000-1عبدالباسط ابراهیمی1401-06-02
هدی قاسمی348017592909014668185ملیله دوزی710000012596876میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
گل اندام ملک دار348948662509014668251گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
زیبا فروزان348000106809015040089خوس دوزی200000710000012635446میراثشیوا شهابی1402-03-21
بدریه علی نوری348928747909015547500200000تلفن زدم تحویل گرفته بودن-1402/09/26-11صبحنورا قائدتایید(قبول)1402-03-04ایمانه مرادی
بنفشه باقر زاده348017944409015633593خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
سمیره خالقی348007063909016092051خوس دوزی250000310000012596883میراثadminتایید(قبول)1402-03-08رحیمه درویشی
مرضیه ملک زاد348006770009016092109زیور آلات سنتیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27ایمانه مرادی
سمیرا حاجی زاده348009997109016245651رودوزی الحاقی510000012596708میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
نعیمه کارافشان348005802709016265996بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه گل عزیزی348011030409016337461بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
لطقیه آنت348997275909016406257-1admin1401-07-16
فاطمه گل خردجو348010565309017019962بافتنیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
مریم تاجی پور348016569909017244747سفالگریمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
عذرا ساروند251139510109017470019300000miladتایید(قبول)1402-08-15کوخردی
فاطمه رنجبر348014267209019222601120000810000074488385فاطمه رنجبرعبدالباسط ابراهیمی1401-05-31
سامیه رنجبر348995566809019483918200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-06فاطمه خوشبخت
فاطمه شیبانی فرد348024308809019528383200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-06سمیره نوردی مرد
مریم عبدالله پور348009893209019754169سفالگری270000شیوا شهابی1402-04-17
شکوفه راشدی348968411709019937526کمه دوزی250000610000012597162میراثadmin1402-03-17
رعنا پاروت343037544409020170295گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27صفیه یوسفی
فاطمه بژندی348020362009020327247چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28فریبا تورنگ
منصور حاجی محمدی348020324809021442547-1کلثوم عبدالهیadmin1402-02-13
رقیه صدیقی348994550609021642025خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-26سمیره نوردی مرد
نوریه نوازی3489914686009021714028150000-1نورا قائد1401-11-16
نگار غلامی348024643509022905883سفالگری200000510000012605118میراثadmin1402-04-04
مهتا ملایی348024677109024103767چرم دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27فریبا تورنگ
حمیرا رفیعی348961046609026640073خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
الهه درویش زاده348013296009027455358البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
فریده نبی افروز348984252909027634926پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
فاطمه سلیمان348004504909027648312زیور آلات سنتیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
فاطمه کارگر348005803509028057422منجوق و ملیلهمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
رقیه کرنی348930699609028097517خوس دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-10رحیمه درویشی - مغازه صبور
رقیه پهلوان348012399609028119339150000adminتایید(قبول)1402-02-22رحیمه درویشی
رقیه بوسه348012743609028161641رودوزی های الحاقی(پولک دوزی)200000610000012730932میراثشیوا شهابی1402-03-29
سلمه رحمان پور348957440009028776169خوس دوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-16رحیمه درویشی
عالیه بالاور348022253609028854581منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
سمیه خارج ره348022735109029059997قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
عایشه چشم بنام348990134709029219096کمه دوزی510000012614858میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-26صفیه یوسفی
سارا چراغ مغان برزگر348003322909029955614200000adminتایید(قبول)1402-03-06ایمانه مرادی
علیه حسینی آزاد348943409909030357729پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
طلعت قدری348928080609030410170پولک110000091924998میراثadmin1402-03-29
فاطمه کارگر348995467109031167217رودوزی الحاقی250000410000091950246adminتایید(قبول)1402-03-02فریبا تورنگ
عبدالکریم یوسفی348003448909031214721سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
نادیه عابدینی348972821109031335768بافتنیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
مریم ملک زاد348017185009031503742200000adminتایید(قبول)1402-03-04صفیه یوسفی
امید خورشیدی348001796709031503770سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
لیلا پیر348003477209032802098رودوزی های الحاقی (پولک دوزی)200000910000012615753میراثشیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-27صفیه یوسفی
افسانه ایرانی348990387009033222158خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
مریم شجاعی343019495409033222465سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
خدیجه داموغی348996175709033222569کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
فاطمه آوخی348018066309034262608کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
فاطمه جهانی گروه302031791609034317278-1admin1401-10-11
ماریه محمدی348007149109035192052120000610000011468572عارف مندلیadmin1401-05-11
پریسا348019838409035303092خوس دوزی270000admin1402-04-21
ایمانه احمدی348023881509035320886120000510000074688138احمدیعبدالباسط ابراهیمی1401-06-02
لطیفه آذین348020096609035438880100000210000071944419رنجبرانمنا رشید1401-04-29
منتها غلامیان251031754709035701339150000adminتایید(قبول)1402-02-22ایمانه مرادی
رابعه اسماعیلی3480025773090358304080210000011476399حسین محمودیadmin1401-05-11خنجی- میراث
منیره بهرامی34898360730903630151البسه محلی270000خودش تحویل داده شدهadmin1402-04-17
حسنیه پایندان348019385409036891567گلابتون دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-12ایمانه مرادی - هرنگ
زمزم پنیره348984212109037406448-1نورا قائد1401-12-01
فاطمه رضا کارافشان348953150709037466084خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-31راضیه خردجو - هرنگ
فاطمه پاسلاری348012161609037801336200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-06صفیه یوسفی
رقیه عبدالهی348997713009038012501-1310000011261173کلثوم عبدالهیadmin1402-02-13
مریم دست بر سر348005700409038415225پولک دوزی510000012615258میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31فاطمه خوشبخت
سمیره پیش باز348007990309038621219منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
فاطمه رضا ملک زاده348929334709038630211چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27فریبا تورنگ
فاطمه حسنی348021902009039619212گلدوزی برزیلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
مائده خردجو348025109909039630719بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی - کوخرد
نسرین احمدی فرد348003782809044342060سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
رعنا غلامی348011727909044385487پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
رقیه آهن جانی3489971825090445512100710000072109226رنجبرانadmin1401-04-26
فرخنده مرادی348002471809044626690کمه دوزی (کمه زنی )200000210000012614879میراثشیوا شهابی1402-03-30
فرح پژدم348016037909045418668خوس دوزی250000admin1402-03-23
کلثوم رحمان پور348009575509050736079گلدوزی250000نورا قائدتایید(قبول)1402-03-16صفیه یوسفی
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد