مدرک میراث

نمایش 1 - 100 از 1,349

 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد
آدینه آذراندیش348928321109179480069رودوزی الحاقی250000admin1402-03-28
آدینه حبشی نژاد348984387809173647237چرم دوزی310000012511243سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
آرزو جوینده پور348001883109053620924رودوزی الحاقی25000admin1402-03-08
آرزو حم زاده348994796709304726296منجوق و ملیلهسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
آرزو عبداللهی348011741409176535018120000میراثنورا قائد1401-11-08
آزاده شجاعی348973628109173628303150000adminتایید(قبول)1402-02-22ایمانه مرادی
آزیتا آذرکیش348968962309171982605120000000-1admin1401-11-05
آسیه پسند خو348015068309362075297البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
آسیه خیائی348013386109170096151زیورآلات سنتی270000شیوا شهابی1402-04-17
آسیه رادو343000115309926885316کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آسیه رنجبران3489974344091762441280310000074315983رنجبرانعبدالباسط ابراهیمی1401-05-30
آسیه شرافت348003944809174666591-1نورا قائد1401-11-12
آسیه ملاحی348001628609175221645110000082275938امینه بیراک تماس با خود فردadmin1401-10-30
آمنه آهنین جان348995112309179641344-1admin1401-10-11
آمنه احمدزاده348936909209397641527120000-1عبدالباسط ابراهیمی1401-06-01
آمنه احمدنیا348958180609173627297150000adminتایید(قبول)1402-02-22سمیره نوردی مرد
آمنه احمدیان348994091109179958358200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-06رحیمه درویشی
آمنه اخلاقین348943238109179954744پولک دوزی210000012730969سید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفیمیراث
آمنه ارمات348001171309179649630120000-1عبدالباسط ابراهیمی1401-06-02
آمنه بنام348984787309058631704پولک دوزیمجوز ها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه بویه348954434109933981600زیورآلات سنتی200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-07ایمانه مرادی
آمنه پرپور348022176909922278239خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-17
آمنه پورشهاب348928865309908072177گلابتون دوزی200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
آمنه تاسا343013355609924565782کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
آمنه چشم پوشان348000120309362452504رودوزی های الحاقی (پولک دوزی)250000910000012596843میراثشیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-29ایمانه مرادی
آمنه خاوری لاوری3489842928091752348120710000011450256آمنه خاوری لاوریadmin1401-05-11
آمنه خدادادی348996136609302068454کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
آمنه خرم آگاه348953096909179620014کمه دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه خماند348948401009917510964خوس دوزی270000شیوا شهابی1402-04-20
آمنه خوش طالع فرد348015041109172878973قلاب بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
آمنه خوشابی348992832609395853317خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
آمنه خوشبخت348015872209178896778زری بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-01ایمانه مرادی
آمنه دوزنده348011328109301453564زیور آلات سنتیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی- کوخرد
آمنه رنجبر3489953649093616403460210000011475039فاطمه رنجبرadmin1401-05-11میراث- خنجی
آمنه زور348018443909911963831البسه محلیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
آمنه صداقت348000197109179470277پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه عبدالله پور348021869509389708517119997-1نورا قائد1401-09-15
آمنه عبدی348018666109922333142-1admin1401-07-16
آمنه عدلی زاده34895741409053839989خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-26سمیره نوردی مرد
آمنه علی پور348013792109172983968200000610000091944522شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-06صفیه یوسفی
آمنه علی پور348991682409179937385کمه دوزی250000میراثadminتایید(قبول)1402-03-08صفیه یوسفی
آمنه فاتحی نژاد348012526309389073412خوس دوزیمیراثadmin1402-04-04
آمنه فرامرزی348945424309176550352رودوزی های الحاقی250000میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-03-17ایمانه مرادی
آمنه فرج348015583909901646397خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
آمنه کرنی348939080609941369206خوس دوزیمیراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-10رحیمه درویشی - مغازه صبور
آمنه کرنی348004000409941369206خوس دوزی510000012732558میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28رحیمه درویشی
آمنه گهربار251024319509179957323پولک دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-08ایمانه مرادی- کوهیج
آمنه لاوری نژاد343025218009961996932پولک دوزیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
آمنه لاوری نژاد343002437409174181946گلابتون دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-10راضیه خردجو - هرنگ
آمنه محمدپور348003793309901891953100000910000072107193رنجبرانمنا رشید1401-05-01
آمنه محمدی348982019309173645517البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه محمود نیا348002289809176561458بافتنیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25ایمانه مرادی - هرنگ
آمنه ملکی348013124709172992651قالی بافی250000admin1402-03-09
آمنه میرزایی348001451809170080725بافتنیمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-05-25راضیه خردجو - هرنگ
آمنه نبی زاده348022962109915911470خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31رحیمه درویشی
آمنه نجاتی زاده348011598509178649890زری بافی310000012596693میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
آمنه نیرنگ348005100609332297216150000adminتایید(قبول)1402-02-22صفیه یوسفی
آنیه احمدزاده348010742709179495945رودوزی الحاقی0admin1402-05-28
ابراهیم حسینی348984260109175228412گلیم بافی200000710000092478436شیوا شهابیتایید(قبول)1402-04-03ایمانه مرادی
ابراهیم خورشیدی348973283909179621569سفالگریسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
احترام باسرم348991977709177642573120000-1-تحویل متقاضی داده شد- مابیننورا قائد1401-11-08
احترام حلیج گر348956079509923383653120000110000074489508رنجبرانadmin1401-05-27
احلام نیرومند348002323109173625121چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
احمد ایماز348948687009179640519150000-1نورا قائد1401-11-11
احمد پاسلاری348980440609926634419سفال گری سنتی270000نورا قائد1402-04-19
احمد پرمونه348997409309176544791250000adminتایید(قبول)1402-03-02ایمانه مرادی
احمد توسنگ348973256109170911337سفالمجوزها تاییدسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
احمد راستی348005297509172704295-1نورا قائد1401-07-19
احمد فاتح348001215909179620083چرم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30فریبا تورنگ
احمد نارپوران348010939109164301238سفالگری270000110000012615998میراثشیوا شهابی1402-04-13
احمد نجاتی زاده348011572109171588375حصیر بافیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31ایمانه مرادی
احمد نوردی مرد348929453109173623442سفالگری200000310000092504043میراثسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31سمیره نوردی مرد
ادریه حسن نیا348994391009175754143کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-28صفیه یوسفی
اسرا فرد348992221209170706931البسه محلی270000110000012615188میراثنورا قائد1402-05-08
اسما افرا348022158009923281128کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17ایمانه مرادی-کوخرد
اسما بیراک34893626209931469104150000admin1402-03-05
اسما خلیلی348005543509941428151تل سازی2500000adminتایید(قبول)1402-03-08فاطمه خوشبخت
اسما داشنه348018998909917133172خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو - کوخرد
اسما راست بود251195687109399875006کمه دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-30صفیه یوسفی
اسماء انجم روز348025395409371645143چرم دوزی200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-27فریبا تورنگ
اسماء پرنور348013200609367867276رودوزی الحاقی250000410000092496456نورا قائدتایید(قبول)1402-03-04صفیه یوسفی
اسماء دمور348997070509179646376-1admin1401-07-16
اسماء دهباشی34898986310901230753چرم دوزی250000310000012616013میراثadminتایید(قبول)1402-03-17فریبا تورنگ
اسماء راحتی348997005509939177051پولک دوزی250000مجوزها تاییدadminتایید(قبول)1402-03-10صفیه یوسفی
اسماء شریفی348021707909921197516گلابتون250000adminتایید(قبول)1402-03-13صفیه یوسفی
اسماء کارگر348000672809178563057رودوزی الحاقی270000میراثadmin1402-04-13
اسماء محمودپور348005065409175220632200000410000091754206adminتایید(قبول)1402-03-02سمیره نوردی مرد
اسماء یادگاری3489970322091642652480310000072065593رنجبرانمنا رشید1401-05-01
اشرف غلامی348965837109904441379گلابتون دوزی250000710000092874606میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-03-13صفیه یوسفی
افسانه ایرانی348990387009033222158خوس دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-04-17راضیه خردجو -کوخرد
افسانه بینوا348991100809179494612-1نورا قائد1401-08-03
افسانه پیرگوچی348009560709175094116200000310000012616343میراثadmin1402-03-04
افسانه صفرنیا348014314809911462825خوس دوزی200000شیوا شهابیتایید(قبول)1402-03-30سید ابراهیم کوخردی
افسانه علویان348998381509170926326البسه محلیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-31فاطمه خوشبخت
افسانه غنی زاده348991684009179025731کم دوزیسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-06-05سید ابراهیم کوخردی
افسانه قائد348997903609302026569سفالسید ابراهیم کوخردیتایید(قبول)1402-03-27سمیره نوردی مرد
افسانه ملک زاده348009850909174385631150000میراثنورا قائدتایید(قبول)1402-02-25صفیه یوسفی
الهام احمدی3489955587093047920941200001-عبدالباسط ابراهیمی1401-06-01
الهام باقری348014120109012571092-1admin1401-10-11
الهام بهرامی348016487009919163750250000210000012605169میراثadminتایید(قبول)1402-03-13ایمانه مرادی
 نام و نام خانوادگی کدملی همراه رشته مبلغ پیش پرداخت کد رهگیری تحویل گیرنده ایجاد شده توسط (کاربر) نتیجه آزمون تاریخ تشکیل آزمون گیرنده ثبت گذارش بازدید(8 از 14 ) ارگان و شخص ثبت کننده رصد